Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La KfW7
click xem to
Khu vực Phường Quyết Thắng
Đại diện Vũ Đức Thuận
Email lethuonganh@gmail.com
Yahoo lethuonganh
Đánh giá 3 diem
Xác thực Chưa kiểm duyệt
Lượt xem 1702
Nội dung xấu Báo cáo 259
 • Tên: Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La KfW7
 • Địa chỉ:158 nguyễn lương bằng -
 • Kết quả thực hiện dự án KfW7 đến giữa kỳ

  Ngày 16 tháng 5 năm 2012 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Ban quản lý dự án Kfw7 tỉnh Sơn La phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết thực hiện dự án KfW7 tỉnh Sơn La đến giữa kỳ.

  Ông Cầm Văn Chính – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban điều hành dự án KfW7 tỉnh đã phát biểu chào mừng và khai mạc hộ nghị. Đến dự hội nghị có: Đoàn giám sát đánh giá của nhà tài trợ KfW, giám đốc dự án Trung ương, cố vấn trưởng dự án, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch, tài chính, Tài nguyên, Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện vùng dự án và Ban quản lý dự án KfW7 tỉnh.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

     

  Đại diện Ban quản lý dự án tỉnh, ông Vũ Đức Thuận – Chi cục trưởng chi cục Lâm nghiệp, phó giám đốc thường trực dự án tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự án đến giữa kỳ. Báo cáo đã đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện dự án và đánh giá kết quả đạt được của dự án đến giữa kỳ. Về Quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch sử dụng đất Lâm nghiệp thôn bản tham gia dự án với tổng số xã: 20 xã/4 huyện, quy hoạch diện tích cho thực hiện dự án đến năm 2014 là: 23.593,1ha/16.500ha, đạt 143% tổng diện tích dự án được duyệt, vượt 7.093ha;  về Thiết lập rừng, đã thiết lập được: 3.881,45ha/10.000ha, đạt 38,8% kế hoạch Dự án duyệt (trồng trừng mới: 1.580,72ha, Khoanh nuôi tái sinh rừng 2.300,72ha). Loài cây trồng rừng chủ yếu là cây bản địa như: Sơn Tra, Lát hoa, thông mã vĩ,... cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 80%.  Tổng số tài khoản được mở là: 1.827 sổ tài khoản tiền gửi; Về Bảo tồn đa dạng sinh học: Trang bị 418 thiết bị làm việc, nghiệp vụ, 20 xe mô tô và xây dựng 03 trạm bảo vệ rừng cho các Khu rừng đặc dụng thuộc vùng dự án; về Phát triển cộng đồng: Đã hỗ trợ cho 52 bản của 7 xã (Chiềng Bôm, Lóng Sập, Chiềng Khoa, Suối Bau, Suối Tọ, Phiêng Ban và Hồng Ngài) của 4 huyện với 258 máy nông cụ, 1.296 bộ bàn ghế,...; Trong kỳ dự án đã tổ chức được 105 cuộc (Trong đó: Tổ chức cấp tỉnh: 18 cuộc, cấp huyện: 87 cuộc); Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, dự án đã trình các cấp thẩm quyền  bổ nhiệm, điều động và hợp đồng tham gia Quản lý và thực hiện dự án từ tỉnh đến huyện là: 85 người (Trong đó: Cán bộ cấp tỉnh: 16 người, Cán bộ cấp huyện là: 69 người); Về giải ngân: Tổng kinh phí đã giải ngân đến 31/12/2011 là: 42,44 tỷ đồng/125,9 tỷ đồng, đạt 33,7% kế hoạch dự án duyệt. (Vốn Đối ứng: 14,37 tỷ đồng/36,1 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch Dự án duyệt; Vốn ODA: 28,07 tỷ đồng/89,7 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch Dự án duyệt).

                  Tại hội nghị, Ban quản lý dự án KfW7 tỉnh đã trình kế hoạch thực hiện dự án năm 2012 và các năm tiếp theo để các đại biểu tham gia ý kiến với các chỉ tiêu chính là: Năm 2012: Chăm sóc rừng trồng các năm trước 1.580,7ha, Thiết lập rừng mới năm 2012 là 3.781ha, bảo vệ rừng tự nhiên 4.788ha, xây dựng 122 cọc mốc ranh giới, biển tuyên truyền cho các Khu rừng đặc dụng, hỗ trợ xây dựng 131 công trình công cộng cho các thôn bản tham gia dự án, tổ chức 100 lượt hội thảo, hội nghị, tập huấn và thăm quan cho cán bộ dự án, giải ngân khoảng 35 tỷ đồng. Năm 2013: Thiết lập rừng mới khoảng 4.000ha, bảo vệ rừng tự nhiên 4.000ha, giải ngân khoảng 48 tỷ đồng.

            Cũng tại hội nghị, Ông Vũ Đức Thuận, Phó giám đốc thường trực dự án đã nêu những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, đề ra những giải pháp thực cho thời gian tới. Để thực hiện dự án trong thời gian tới được thuận lợi và đảm bảo các mục tiêu của dự án được duyệt. Dự án đã đề xuất với Đoàn giám sát đánh giá giữa kỳ, Ban quản lý dự án Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung như: Đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục cấp bổ sung vốn đối ứng cho các hoạt động của Dự án theo kế hoạch vốn được Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt; Cho phép sử dụng nguồn vốn ODA chi cho các hoạt động của Dự án thay cho nguồn vốn đối ứng của Việt Nam, gồm: Chi thiết kế thiết lập rừng (trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh) cho 14.952 ha dự kiến khoảng 6,0 tỷ VNĐ. Chi nghiệm thu các hạng mục thiết lập rừng khoảng 8,9 tỷ Việt Nam đồng; Đề nghị nâng hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng (hợp phần quản lý rừng cộng đồng) từ 100.000 đồng/ha/năm lên 200.000 đồng/ha/năm trong 6 năm; Đề nghị nâng mức tiền công cho các hộ tham gia thiết lập rừng (tài khoản tiền gửi các hộ dân tham gia thiết lập rừng) từ 6,5 triệu đồng/ha/6năm lên 10 triệu đồng/ha/6năm; Cho phép điều chỉnh khối lượng, vốn giữa các hợp phần phù hợp với kế hoạch của Dự án những năm tới; Bổ sung và mở rộng cơ cấu loài cây trồng của Dự án, gồm: Cây Mắc trai, cây Tếch.

            Hội nghi đã được nghe các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý dự án Trung ương, các đại biểu đến dự và đặc biệt là ý kiến của Ông Klaus Bohlander, Chuyên gia Quốc tế, trưởng đoàn giám sát dự án. Các đại biểu đều thống nhất cao các kết quả thực hiện dự án đến giữa kỳ và đề xuất của Dự án trong thời gian tới.

            Kết luận hội nghị Ông Cầm Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số nội dung sau: Dự án KfW7 là một nước ngoài dự án hỗ trợ trồng rừng tại tỉnh Sơn La có quy trình kỹ thuật, cơ chế quản lý tài chính rất mới và chặt chẽ. Tuy nhiên, với sự cố gắng và nỗ lực của các cấp chính quyền, Ban quản lý dự án các cấp, dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện đời sống cho người dân trong vùng dự án, cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình bằng việc hỗ trợ các nông cụ, tập huấn kỹ thuật, sản xuất cây giống tại địa phương, nâng cao nhận thực và góp phần phát triển kinh tế cho các hộ dân thăm gia dự án,....

  Để triển khai tốt dự án trong thời gian tới, Ban quản lý dự án KfW7 các cấp tỉnh Sơn La cần nỗ lực hơn nữa, xây dựng kế hoạch triển khai dự án cụ thể hơn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn ODA. Đề nghị Ban quản lý dự án KfW7 Trung ương, văn phòng tư vấn, các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ dự án. Đề nghị Đoàn giám sát đánh giá báo cáo với nhà tài trợ KfW chấp nhận các đề xuất của Ban quản lý dự án KfW7 tỉnh Sơn La.


  Bài này có 852 lượt xem. Viết bới lethuonganh - 2012-07-17 10:46:02
  Đăng ý kiến đánh giá của bạn
  Tiêu đề
  Email của bạn

  Noi dung Captcha

  Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La KfW7
 • Các bài liên quan đến Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La KfW7

 • Kết quả thực hiện dự án KfW7 đến giữa kỳ - Viết bởi lethuonganh vao ngay 2012-07-17 10:46:02

 • Viết bài bổ sung